Lunds universitet

Regler vid Lunds universitet

Universitetets fakulteter har inga gemensamma föreskrifter för inlämningsuppgifter och andra typer av studentuppgifter. I stället har de enskilda institutionerna sina egna föreskrifter, och ibland gäller olika regler för olika kursmoment. Institutionens föreskrifter presenteras ofta i kursplanerna.

Det är alltså viktigt att institutionerna informerar sina studenter om vilka regler som gäller. Studenterna har också ansvar för att ta reda på vad som är tillåtet eller otillåtet i samband med tentamen, inlämningsuppgifter, uppsatser och så vidare. 

Etiken i praktiken

På Lunds universitets hemsida kan man i avsnittet Etiken i praktiken läsa att det vetenskapliga samhället vilar på en grund av hederlighet och förtroende. I detta sammanhang talar man om forskaretik, som just handlar om forskarens hederlighet och integritet och dessutom om forskningens kvalitet.

Vetenskaplig etik grundar sig alltså på ett personligt ställningstagande snarare än på föreskrifter. Även om man i de texter som presenteras på universitetets hemsida talar om forskare, är det viktigt att komma ihåg att också studenterna är medlemmar av det vetenskapliga samhället. Det är därför viktigt att också den enskilde studenten gör ett personligt ställningstagande i etiska frågor. Institutionen kan hjälpa sina studenter genom att tydligt förmedla vilka regler som gäller för elevarbeten och vid examination. Inte minst är det viktigt att vara tydlig då man förmedlar vad som gäller för samarbete mellan studenter i olika sammanhang.

Fördjupning

Biblioteken har tagit fram en rad lärresurser kring akademisk hederlighet. Bland annat finns lektionsunderlaget Ärligt talat som består av en novell och två filmer, tänkta att användas som diskussionsunderlag. Ärligt talat kompletteras med en lärarhandledning med förslag på hur materialet kan användas i undervisningen kring akademisk hederlighet.

 

Senast uppdaterad: 2015-03-26
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)