Lunds universitet

Relaterad information

Den information om etik och akademisk hederlighet som finns på Lunds universitets webbplats är främst riktad till forskare. Här på Lunds universitets biblioteks (LUB) webbplats finns material som direkt berör studenterna. Förutom allmän information finns en rad digitala lärresurser som kan användas i undervisningen eller för självstudier.

Foto: Lars Persson

Akademisk hederlighet

Fusk, plagiering och otillåtet samarbete

I dagligt tal menar man med fusk att någon med otillåtna metoder skapar sig en fördel i en viss situation. Plagiering innebär att man imiterar eller kopierar någon annans arbete och framställer det som sitt eget. Termen otillåtet samarbete används för att beteckna fall där studenter samarbetar kring individuella inlämningsuppgifter, till exempel vid hemtentamen.

Om en student fuskar på tentamen genom att ta med sig anteckningar eller lämnar in en uppsats som innehåller större eller mindre avsnitt som är kopierade från någon annans text, gör sig studenten skyldig till en disciplinförseelse som i Högskoleförordningen kallas "vilseledande när studieprestation ska bedömas". Bestämmelser om disciplinära åtgärder – avstängning eller varning – mot studenter som fuskar finns i Högskoleförordningen (1993:100, 10 kapitlet). Du kan läsa mer om disciplinärenden på Juridiska enhetens hemsida.

Högskoleförordningen skiljer alltså inte mellan fusk, plagiering och otillåtet samarbete, utan det centrala är att studenten på ett eller annat sätt har försökt vilseleda den lärare som bedömer studieprestationen. Det är viktigt att vara medveten om att det räcker med att studenten försöker vilseleda för att en disciplinåtgärd ska kunna vidtas mot honom eller henne. Likaså är det viktigt att veta att det betraktas som fusk att hjälpa någon annan att fuska. En student som låter någon annan kopiera sina svar eller sin text kan alltså också bli avstängd eller varnad.

Det är universitets disciplinnämnd som belutar om disciplinåtgärder. En student som blir avstängd får inte delta i undervisning, laborationer eller examinationer under avstängningen. Universitetet måste meddela CSN om att en student blivit avstängd.

Fördjupning

Biblioteken har utarbetat ett antal lärresurser kring Akademisk hederlighet som du kan använda i din undervisning. Resurserna är tillgängliga via länken nedan och du kan använda hela eller delar av dem som det passar dig.

 

 

Senast uppdaterad: 2009-07-09
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)