Lunds universitet

Informationskompetens

Informationskompetens är förmågan att söka, hantera och använda information på ett effektivt och etiskt sätt.

Relaterade länkar

Lärare

Bibliotekens ambition är att vara en pedagogisk resurs och samtalspartner i frågor som rör informationskompetens i utbildningen.

Bibliotekens roll i utbildningen

I många kursplaner nämns informationskompetens som ett av lärandemålen. Lärare är välkomna att diskutera detta område med biblioteken som också kan medverka i undervisningen och fungera som ett stöd i lärandet.

Kurslitteratur

Ämnesbiblioteken kan också vara samtalspartner i diskussioner kring kurslitteratur. Lärare kan till exempel få hjälp att undersöka vilken kurslitteratur som finns tillgänglig bland e-resurserna. Om man vill göra tryckta eller elektroniska kompendier finns råd om vad man bör tänka på i Biblioteksdirektionens handledningar.

Mitt Kursbibliotek

Inom många utbildningar har man valt att använda Mitt Kursbibliotek för att ge studenterna ett urval av informationskällor, anpassade för den enskilda kursen. Tjänsten är ett verktyg för läraren för att strukturera och presentera information som är viktig för en viss kurs.

Stöd för studenter

Studentarbeten som uppsatser eller examensarbeten kan publiceras i uppsatsdatabasen LUP Student Papers. Uppsatserna blir därigenom sökbara genom Uppsök, den nationella söktjänsten för examensarbeten. Biblioteken hjälper studenter med läshandikapp att få tillgång till anpassad kurslitteratur.

Senast uppdaterad: 2013-01-23
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)