Lunds universitets bibliotek

Källkritik

Utskriftsvänlig version

Till originalsidan

Läranderesurserna om källkritik är indelade efter de kriterier man kan använda i en källkritisk analys. För varje kriterium finns en text och övningar. Tanken är att man ska kunna välja just de delar som är relevanta i en specifik undervisningssituation och kunna tillämpa övningarna på relevanta ämnen.

Kontaktinformation

Cajsa Andersson
Wrangel-biblioteket
cajsa.andersson[at]htbibl.lu.se

Åsa Forsberg
UB Tornavägen
asa.forsberg[at]lub.lu.se

Annika Hellbring
Juridiska fakultetens bibliotek
annika.hellbring[at]jur.lu.se

Ann-Christin Persson
LTHs Studiecentrums bibliotek
ann-christin.persson[at]
studiecentrum.lth.se

 

Senast uppdaterad: 2012-03-26
Webbansvarig: Webbredaktionen


Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)