Lunds universitet

Relaterad information

Högskolestudier innebär att man måste kunna söka och hantera relevant information. Den grundläggande högskoleutbildningen bl.a. skall ge studenterna förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar och förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem. Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter också utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå och kunna följa kunskapsutvecklingen. (1 kap. 8§ Högskolelagen)

Informationskompetens

Här hittar du allmänna vägledningar i att söka information, använda bibliotek och vissa specialsamlingar. Kontakta ditt ämnesbibliotek för ämnespecifika vägledningar.

IK-grund är en kort introduktion med övningar kring att söka och hantera information. Betoning på principer och inga genomgångar av enskilda databaser.
Informationskompetens: självstudier på nätet är ett kurspaket i informationshantering utarbetat vid UB.

Hur hittar man enklast det svenska offentliga materialet och hur söker man FN-dokument och FN-rapporter.

Creative Commons-licens

Senast uppdaterad: 2011-08-26
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)