Lunds universitet

Ärligt talat

Hur känns det att bli plagierad? Hur känns det när någon annan tar en text, som man lagt ner både tankekraft och skaparmöda på, och ger sig ut för att ha skrivit den? I detta moment fokuserar vi på känslomässiga reaktioner och påfrestningar som kan vara en följd av att bli utsatt för textstöld.

Läranderesursen består av novellen Ärligt talat av Magnus Hedlund (ur Hedlund, Magnus (2006) Ärligt talat. Stockholm: Bonnier) och två filmer. Novellen, som finns både som pdf-fil och som ljudfil med författaren som uppläsare, handlar om en forskare och journalist som blir varse hur en för honom okänd person använder hans texter i olika sammanhang. Både ilska och vanmakt blir resultatet: ”Han hade inte bara stulit mitt arbete. Han hade stulit en bit av mig själv”, uttrycker jaget i novellen. 

Novellen skyddas av upphovsrättslagen. Creative Commons-licens gäller inte.

Filmerna visar två fiktiva intervjuer med studenterna Kalle och Olle (spelade av en och samma skådespelare), som samarbetat kring en skriftlig uppgift ­– men i den slutliga versionen sätter Olle sitt namn under delar som Kalle har skrivit. Båda ger utlopp för frustration över resultatet och båda ställer sig frågan: Hur ska man göra när man samarbetar i en skriftlig uppgift för att det inte ska gå fel?

Filmerna skyddas av upphovsrättslagen. Creative Commons-licens gäller inte.

Klicka på pilen då du vill starta filmen och på den svarta kvadraten nere till höger om du vill visa filmen på helskärm.

Ärligt talat kompletteras med en lärarhandledning med förslag på hur innehållet i novellen och filmerna kan användas i undervisningen kring akademisk hederlighet.

Creative Commons-licens

Senast uppdaterad: 2011-07-11
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)