Lunds universitet

Akademisk hederlighet

Man kan säga att begreppet akademisk hederlighet täcker in ett förhållningsätt till forskning och akademiska studier. Begreppet omfattar också ett arbetssätt där man grundar sitt eget arbete på vad andra författare kommit fram till och där man samtidigt är mycket noga med att skilja sitt eget bidrag från andras.

Då man skriver vetenskapliga texter följer man den tradition som gäller för ämnet ifråga. Detta gäller oavsett om det rör sig om studentarbeten eller om forskares vetenskapliga texter. Gemensamt för alla discipliner är att man måste ta ansvar för sitt arbete och kunna underbygga eller bevisa de påståenden som görs. Likaså måste citering och referenshantering ske på ett korrekt sätt och det är aldrig tillåtet att kopiera, fabricera eller manipulera sina data – kort sagt, man måste vara hederlig.

Under denna rubrik hittar du läranderesurser som hjälper dig att fundera kring akademisk hederlighet. Resurserna kan också lära dig mer, både om akademisk hederlighet och om akademiskt skrivande. Du får mer information om läranderesurserna under respektive rubrik.

Göran Bexell, professor i etik och tidigare LUs rektor, talar om akademisk hederlighet - se filmen

Creative Commons-licens

Senast uppdaterad: 2011-07-11
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)