Lunds universitet

Øresundslåneordningen

Øresundsuniversitetet er det fælles navn for 14 universiteter og højskoloer i Øresundsregionen, og for det interregionale samarbejde mellem disse institutioner. For at give forskere og studerende ved disse uddanelsesinstitutioner mulighed for at benytte hinandens biblioteker, har man oprettet Øresundslåneordningen.

Bibliotekerne på Lunds universitet

Lunds universitets bibliotek (LUB) er et netværk af flere biblioteker som har fælles bibliotekskatalog (Lovisa), lånevilkår, lånerkort, e-resourser mm. På de respektive bibliotekers hjemmesidder findes information om adresse och åbningstider.

LUB's lånevilkår

Bibliotekerne som indgår i netværket LUB tillemper at have samme lånevilkår. Når man oprettes som låner og får lånerkort ved LUB forpligter man sig til at følge disse lånevilkår.

Ved overtrædelse af lånevilkårerne

Hvis en låner overtræder lånevilkårerne har LUB ret til at henvende sig til biblioteket på lånerens egen uddannelseinstitution for at få hjælp til hjemkaldese af det udlånte materiale. Overtrædelse kan medføre at låneretten ved begge biblioteker påvirkes.

Databaser, e-tidsskrifter

Adgang til databaser, e-bøger og e-tidsskrifter får man via bibliotekernes computere ved personligt fremmøde. Det er kun studerende og forskere ved Lunds universitet der har ret til at bruge e-resourcerne hjemmefra ved hjælp af personligt pasord.

Oprettelse af lånerkort

Lånerkort kan fås ved personligt fremmøde på et af bibliotekerne på Lunds universitet. Studerende og forskere ved Københavns Universitet skal fremvise gyldig KU id-kort med foto.

Lånetider

Lånetiderne kan være differentierede på de forskellige biblioteker afhængig af materialetype. For mere præcis information se de respektive bibliotekers hjemmesidder. Ved udlån meddeles lånetiden for det lånte materiale. Oftest er lånetiden for lærebøger to uger og fire uger for andre bøger.

Fornyelse af lån

Ved hjælp af lånernummer (14 cifre som står på lånekortet og personnummer (6 cifre for udenlandske indbyggere: år, månded, dag)) kan man selv forny sine lån via LOVISA.

Man kan ikke forny hvis:

  • En anden låner har reserveret bogen
  • Hvis man skylder 100 kr eller mere i gebyrer
  • Bogen tilhører en kategori som ikke må fornys. Gælder oftest bøger med lång lånetid.

Aflevering af lånt materiale

Lånt materiale skal afleveres på det bibliotek hvor man har lånt materialet inden lånetiden overskrides. Hvis materialet returneres via post så husk at materialet skal være biblioteket i hænde indenfor lånetiden. Påmindelse sendes ud hvis materialet ikke afleveres til tiden. Første påmindelse sendes en dag efter lånetidens overskridelse, anden påmindelse syv dage efter lånetidens overskridelse. Det er lånerens ansvar at LUB had de riktige adresseoplysninger. Det er muligt at lave adresseændring i Lovisa.

Gebyr ved overskridelse af lånetiden

Hvis det lånte materiale ikke afleveres til tiden skal låneren betale gebyr efter gældende takst. Gebyret skal betales direkte til det bibliotek som man skylder pengene.

Mistet lånekort

Mister man sit lånerkort skal man så hurtigt som muligt give besked til et af bibliotekerne i LUB netværket som så spærrer kortet. Et nyt lånerkort kan fås mod forevisning af KU id-kortet og betaling af et gebyr på 25 kr.

Bibliotekskatalogen Lovisa

Lovisa er fælleskatalogen for LUB. Her kan du søge efter bøger og tidsskrifter som findes på bibliotekerne. Via Lovisa kan du se om materialet er tilgængligt eller ej, bestille fra magasin, reservere udlånt materiale, kontrollere dine lån, forny dine lån.

Bestiling fra magasin

Universitetsbiblioteket (UB Magasin), Social- och beteendevetenskapliga biblioteket og Ekonomihögskolans bibliotek har materiale i magasin som man, ved hjælp af sit lånernummer, skal bestille via Lovisa inden man kan hente det. Bestilt materiale skal afhentes i løbet af en uge.

Leveringstid fra magasin:

  • Ekonomihögskolans bibliotek: 1 time
  • Social- och beteendevet. magasin: tilgængeligt næste dag, senest kl.12
  • UB Magasin: tilgængeligt næste dag, senest kl.12

Reservering af udlånt materiale

I Lovisa kan du reservere udlånt materiale. Når materialet kan afhentes sendes besked via e-mail. Du kan registrere eller ændre din e-mail adresse i Lovisa. Reserveret materiale skal hentes i løbet af en uge.

Senast uppdaterad: 2009-12-17
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)