Lunds universitet

Öresundslåneavtalet

Øresundslåneordningen

Øresundsuniversitetet är ett samarbete mellan fjorton svenska och danska universitet och högskolor i Öresundsregionen med målet att främja forskning, utbildning och kontakter med det omgivande samhället. Genom ett Öresundslåneavtal (Øresundslåneordningen) kan Øresundsuniversitetets studenter, forskare och anställda låna böcker vid alla fjorton universitet och högskolor.

Studenter får lånekort mot uppvisande av fotolegitimation och studentkort. Anställda får lånekort mot uppvisande av fotolegitimation och anställningsbevis, lönesedel eller liknande. Ett lånekort ger låntagaren rätt att använda samlingarna enligt de regler som gäller på respektive bibliotek. Elektroniska resurser får användas vid besök på respektive bibliotek men lånekort ger inte rätt till access hemifrån.

Senast uppdaterad: 2009-12-18
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)