Lunds universitet

Relaterad information

Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om enskilds lån, reservation eller annan form av beställning, enligt Sekretesslagen 9 kap 22§ (SFS 1980:100).

Lånevillkor

Gemensamma allmänna lånevillkor gäller på alla bibliotek som ingår i nätverket Lunds universitets bibliotek, LUB. Villkoren innebär att ett avtal träffas mellan låntagaren och biblioteken. Avtalet börjar gälla i och med att man använder sitt lånekort och behöver alltså inte undertecknas. Lånevillkoren är fastställda av Biblioteksstyrelsen och godkända av universitetets juridiska enhet. Låntagare måste hålla sig informerade om de ändringar av villkoren som eventuellt kommer att göras i framtiden.

Vem får låna?

I princip kan alla som bor i Sverige och har fyllt 18 år få lånekort vid LUB. Personer utan svenskt personnummer, som inte är gäststudent eller gästforskare vid Lunds universitet, måste förutom fotolegitimation lämna en personlig borgensförbindelse.

Vad får lånas?

Reglerna för vad som får lånas och hur länge varierar vid de olika biblioteken inom LUB. Oftast är referensböcker, tidskrifter, specialsamlingar och äldre material ej till hemlån. För mer information se respektive biblioteks hemsida.

Lånetider

Kursböcker: Lånetiden är generellt* 2 veckor.

Övriga böcker (s.k. monografier): Lånetiden är generellt* 6 månader, förutom om någon annan ställer sig i kö på boken. Då kan den krävas in, men du är alltid garanterad minst 28 dagars lånetid. Du kan själv kontrollera statusen på dina lån på http://lovisa.lub.lu.se.

* Dock kan det finnas undantag, du bör därför kontrollera vad som gäller för det aktuella biblioteket.

Lånevillkoren i korthet

 • Du måste ha fyllt 18 år för att låna.
 • Lånekort utfärdas mot uppvisande av legitimation.
 • Lånekortet ska uppvisas vid varje lånetillfälle.
 • Du är ansvarig för alla lån som görs med ditt lånekort.
 • Du är skyldig att notera lånetidens längd.
 • Lånat material ska återlämnas innan lånetiden har gått ut.
 • Förseningsavgift tas ut för kurslitteratur som inte lämnas i tid.
 • Har du en skuld på 100 kr eller mer spärras ditt lånekort vid samtliga LUB-bibliotek.
 • Förlorat lånekort kan ersättas med ett nytt mot en avgift på 25 kr.
 • Ändringar av namn, adress och e-post görs via Dina lån i bibliotekskatalogen Lovisa.
 • Du har rätt till återlämningskvitto vid återlämningstillfället.

Senast uppdaterad: 2015-03-25
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)