Lunds universitet

Lånekort

För att kunna låna vid Lunds universitets bibliotek måste du ha ett lånekort. Lånekortet använder du när du lånar, beställer böcker, köar på utlånade böcker och förnyar dina lån. Du är personligen ansvarig för alla lån som görs med ditt lånekort så hantera kortet som en värdehandling.

Skaffa lånekort

Alla som har svenskt personnummer, är bosatta i Sverige och har fyllt 18 år kan få ett lånekort vid ett personligt besök på något av LUB-biblioteken. Du måste visa giltig fotolegitimation.

Gäststudent eller gästforskare

Om du saknar svenskt personnummer men är antagen som gäststudent eller gästforskare vid Lunds universitet skaffar du lånekort genom att uppvisa giltig fotolegitimation och antagningsbevis (letter of acceptance) eller intyg om anknytning till institution vid Lunds universitet.

Varken svenskt personnummer, gäststudent eller gästforskare

Om du saknar svenskt personnummer och inte studerar eller forskar vid Lunds universitet måste du lämna en personlig borgensförbindelse på särskild blankett för att få ett lånekort. Den som går i borgen måste vara yrkesverksam, bosatt i Sverige och ha fyllt 18 år. Borgensmannen måste vara närvarande när lånekortet utfärdas och ska uppvisa giltig fotolegitimation.

Distansstudent

Om du är distansstudent och inte kan besöka våra bibliotek kontaktar du det LUB-bibliotek som är ditt ämnesbibliotek för att få ett lånekort. Läs mer på Lån för distansstudenter.

Webbformulär för lånekortsansökan

Fyll först i dina personuppgifter i vårt webbformulär. Gå sedan till låneexpeditionen vid något av LUB-biblioteken och visa upp din fotolegitimation.

Lånekortsnummer och PIN-kod

På lånekortets baksida står ditt lånekortsnummer, 14 siffror, som du använder när du ska beställa eller köa på böcker i bibliotekskatalogen Lovisa. Vill du förnya dina lån loggar du in i Lovisa under rubriken Dina lån. Använd ditt lånekortsnummer och ditt personnummer (10 siffror, inget bindestreck) som fungerar som PIN-kod.

Personer utan svenskt personnummer

Om du saknar svenskt personnummer består din PIN-kod av ditt födelsedatum plus dina initialer enligt följande mönster YYMMDDII, t.ex. 741012JH.

E-postadress och adressändring

Lägg in en e-postadress i din låntagarpost för att få påminnelser och information om att reserverade böcker finns för avhämtning. Det är din skyldighet att se till att LUB har aktuella adressuppgifter och du kan själv lägga till e-postadress och ändra adress i Lovisa via Dina lån.

Förlorat lånekort

Anmäl genast till något av LUB-biblioteken om du har blivit av med ditt lånekort. Du är ansvarig för alla lån tills dess kortet har anmälts försvunnet och har spärrats. Ett ersättningskort kostar 25 kronor.

Senast uppdaterad: 2015-03-30
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)