Lunds universitet

Kontaktinformation

Om du inte vet vilket ämnesbibliotek du tillhör kan du skicka e-post till Universitetsbiblioteket.
E-post
Biblioteksstod_till_distansstudenter@remove-this-part.lub.lu.se

Följande uppgifter måste finnas med:

  1. Vilken kurs du är antagen till (kursens namn + kurskod)
  2. Förnamn + efternamn
  3. Gatuadress
  4. Postnummer och postort
  5. Telefon inkl riktnummer
  6. E-post
  7. Personnummer
  8. En bekräftelse att du har tagit del av lånevillkoren

Lån för distansstudenter

Om du är antagen till en distanskurs vid Lunds universitet och av olika skäl (avstånd, arbetstid etc) inte kan besöka våra bibliotek kan du ändå låna. Du måste först skaffa ett lånekort.

Behöver du vägledning när du söker information - kontakta ditt ämnesbibliotek, chatta med Fråga biblioteket eller läs någon av våra webbguider.

Skaffa lånekort

Om du inte har lånekort vid Lunds universitets bibliotek kan du ansöka om ett kort på det bibliotek som är knutet till ditt ämne. På ditt ämnesbiblioteks hemsida får du information om vilka uppgifter de behöver av dig och hur du ska kontakta biblioteket.

Få böcker hemskickade

Om du inte har möjlighet att komma till våra bibliotek kan du få böcker hemskickade utan annan kostnad än returportot. Denna service gäller till länder inom Europa. Referensböcker och tidskrifter skickas inte. Det varierar om LUB-biblioteken skickar kurslitteratur.

Sök och beställ

Sök i bibliotekskatalogen Lovisa efter den litteratur du behöver. När du har hittat litteraturen skickar du ett e-postmeddelande med information om vilka böcker du vill ha till ditt ämnesbibliotek. Om du vill stå i kö på utlånade böcker skickar du också ett e-postmeddelande till ditt ämnesbibliotek.

Förnya/Se över dina lån

När du har lånat böcker vid LUB-biblioteken kan du själv kontrollera dina lån genom att logga in i Lovisa under Dina lån. Du kan själv förnya lån på kurslitteratur om lånetiden inte har gått ut och om det inte finns kö. Övriga böcker får du oftast kontakta biblioteket för att få hjälp med att förnya.

Returnera böcker

Du står för portokostnaderna när lånade böcker ska skickas tillbaka. Tänk på att skicka böckerna så de kommer fram innan lånetiden har gått ut. För kursböcker som kommer fram för sent tar LUB ut en förseningsavgift på 10 kr per bok och dag.

Fjärrlån

Om du vill låna böcker som inte finns vid något av LUB-biblioteken kan du vända dig till ditt närmaste folk- eller högskolebibliotek. 

Tillgång till de elektroniska resurserna

I LUBseach finns artiklar och referensverk i fulltext, liksom e-böcker. du kan söka fritt och loggar in med din StiL-identitet för att komma åt fulltexterna. LUBs ämnesspecifika databaser finns listade i Databaser A-Z. Du når dessa resurser genom din StiL-identitet.

Senast uppdaterad: 2013-05-14
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)