Lunds universitet

Kurslitteratur

De flesta LUB-bibliotek köper in kurslitteratur. Kursböcker får du på vissa bibliotek låna hem, på andra bibliotek har man endast referensexemplar som kan läsas på biblioteket.

Söka kurslitteratur

Kurslitteraturen kan omfatta t ex böcker och vetenskapliga artiklar i tryckt eller elektronisk form. Sök i bibliotekskatalogen Lovisa eller i LUBsearch, LUBs söktjänst för elektroniska resurser.

LibGuides är ett verktyg som kan användas för att presentera kurslitteratur.

Lånetid

Lånetiden för kurslitteratur varierar vid LUB-biblioteken. Vanligast är dock att du får låna kurslitteratur i 14 dagar.

Förnya

Du kan själv låna om kurslitteraturen via Lovisa. Det går inte att förnya dina lån om lånetiden har gått ut eller om det finns kö på boken. Oftast får du låna om kurslitteratur 10 gånger.

Förseningsavgifter

  • 10 kr per bok och dag för kurslitteratur
  • Max 280 kr/bok
  • När du har 100 kr eller mer i obetalda förseningsavgifter spärras ditt lånekort.
  • Förseningsavgifter ska betalas på det bibliotek där de uppstod.

Köa på utlånad kurslitteratur

Du kan ställa dig i kö på utlånad kurslitteratur via Lovisa. Sök fram boken och klicka på knappen Beställ/Köa och skriv in ditt lånekortsnummer. För att få meddelande om att boken finns att hämta måste du ha registrerat en e-postadress i Lovisa.

Senast uppdaterad: 2015-03-24
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)