Lunds universitet

Teckenförklaring

  1. Finns ej längre
  2. Ingår nu i institutionen för Kulturvetenskaper
  3. Ingår nu i Social- och beteendevetenskapliga biblioteket
  4. Ingår nu i Teologiska biblioteket
  5. Ingår nu i Biologibiblioteket
  6. Tidigare institutionen för Teletrafiksystem
  7. Tidigare Ekologiska biblioteket

Institutionskoder i Libris

LIBRIS       INSTITUTIONER

Inst001                         Teologiska institutionen
Inst003                         Kyrkohistoriska arkivet 4
Inst005                         Folklivsarkivet
Inst106                         Humanekologi
Inst110                         Filosofiska institutionen
Inst115                         Historiska institutionen
Inst120                         Arkeologiska institutionen
Inst125                         Idé- och lärdomshistoria institutionen 2
Inst130                         Klassiska institutionen
Inst132                         Kulturvetenskap 2
Inst135                         Konstvetenskap 2
Inst137                         Skissernas museum
Inst140                         Litteraturvetenskapliga institutionen
Inst141                         Bok- och bibliotekshistoria
Inst142                         Institutionen för kulturvetenskaper
Inst145                         Musikvetenskapliga institutionen
Inst146                         Akademiska kapellet
Inst150                         Religionsvetenskapliga institutionen 4
Inst155                         Engelska institutionen
Inst160                         Institutionen för finsk-ugriska språk
Inst165                         Institutionen för lingvistik
Inst170                         Institutionen för nordiska språk
Inst175                         Institutionen för romanska språk
Inst180                         Institutionen för mellanösterns språk
Inst185                         Slaviska institutionen
Inst190                         Tyska institutionen
Inst195                         Institutionen för östasiatiska språk
Inst196                         Centrum för öst- och sydöstasien studier
Inst215                         Ekonomiska biblioteket
Inst215                         Ekonomiska kursbiblioteket
Inst220                         Institutionen för Handelsrätt
Inst225                         Institutionen för Informatik
Inst240                         Ped-Psyk biblioteket 3
Inst240                         Social- och beteendevetenskapliga biblioteket
Inst260                         Socialhögskolans bibliotek 3
Inst265                         Sociologiska institutionen 3
Inst270                         Statistiska institutionen
Inst280                         Statsvetenskapliga institutionen
Inst305                         Juridiska biblioteket
Inst401                         Astronomiska institutionen
Inst402                         Fysiska institutionen
Inst403                         Avdelningen för atomfysik
Inst404                         Avdelningen för fasta tillståndets fysik
Inst405                         Avdelningen för atomspektroskopi
Inst407                         Avdelningen för kärnfysik
Inst408                         Avdelningen för kosmisk/subatomär fysik
Inst410                         Matematiska institutionen
Inst411                         Internationella miljöinstitutet
Inst412                         Institutionen för matematisk statistik
Inst415                         Institutionen för teoretisk fysik
Inst416                         Avdelningen för matematisk fysik
Inst417                         Avdelningen för mekanik
Inst420                         Kemicentrums centralbibliotek
Inst425a                       Avdelningen för analytisk kemi
Inst425b                       Avdelningen för biokemi
Inst425c/425d             Avdelningen för fysikalisk kemi 1 2
Inst425f                        Avdelningen för kemisk apparatteknik
Inst425g                       Avdelning för kemisk apparatteknik
Inst425h                       Avdelning för växtbiokemi
Inst425i/425j                Avdelning för livsmedelsteknik/teknologi
Inst425k                       Avdelning för oorgansik kemi 1 och 2
Inst425m/425n/425o  Avdelning för organsik kemi 1 och 2
Inst425p                      Avdelning för teknisk analytisk kemi
Inst425r                       Avdelning för teknisk mikrobiologi
Inst425s                       Avdelning för termokemi
Inst425t                       Avdelning för tillämpad biokemi
Inst425u/425e             Avdelning för näringslära/livsmedelskemi
Inst425v                       Avdelning för molekylär biofysik
Inst425x                       Avdelning för bioteknik
Inst430                         Fysiologisk botanik
Inst440                         Botaniska biblioteket 5
Inst444                         Geobiblioteket
Inst445                         Genetiska institutionen
Inst460                         Mikrobiologiska institutet
Inst470                         Zoologiska institutet
Inst480                         Biologibiblioteket 7
Inst501                         Institutionen för anestesiologi
Inst502                         Bakteriologiska centrallab
Inst503                         Institutionen för pediatrik, Lund
Inst504                         Dietistfunktionen
Inst505                         Ögonkliniken Malmö
Inst506                         Institutionen för Farmakologi
Inst508                         Enheten för medicinsk fysik
Inst509                         Fysiologi och medicinsk fysik
Inst510                         Medicinskhistoriska museerna
Inst512                         Dermatologi och venerologi
Inst515                         Institutionen för hygien 1
Inst518                         Infektionssjukdomar, Lund
Inst519                         Kardiologiska kliniken
Inst521                         Institutionen för kirurgi, Lund
Inst523                         Klinisk farmakologi, Lund
Inst524                         Klinisk neurofysiologi, Lund
Inst527                         Klinisk fysiologi, Lund
Inst528                         Klinisk-genetiska avdelningen
Inst530                         Institutionen för klinisk kemi, Lund
Inst532                         Kuratorverksamheten
Inst533                         Obstetrik och gynekologi, Lund
Inst535                         Institutionen för logopedi och foniatri
Inst536                         Institutionen för lungmedicin, Lund
Inst539                         Medicinsk och fysiologisk kemi
Inst542                         Medicinsk mikrobiologi, Lund
Inst545                         Institutionen för medicin, Lund 
Inst548                         Institutionen för neurokirurgi
Inst551                         Institutionen för neurologi
Inst554                         Institutionen för njurmedicin
Inst557                         Institutionen för ortopedi, Lund
Inst563                         Institutionen för patologi, Lund
Inst566                         Institutionen för psykiatri, Lund
Inst567                         Barn och ungdomspsykiatri, Lund
Inst569                         Institutionen för psykiatri och neurokemi
Inst572                         Institutionen för radiofysik
Inst573                         Rehabiliteringskliniken
Inst575                         Institutionen för onkologi, Lund
Inst578                         Institutionen för reumatologi
Inst579                         Institutionen för rättsmedicin
Inst581                         Diagnostisk radiologi, Lund
Inst583                         Institutionen för sjukgymnastik
Inst584                         Centrum för samhällsmedicin, Dalby
Inst585                         Yrkesmedicinska kliniken
Inst586                         Institutionen för urologi
Inst587                         Institutionen för ögonsjukdomar
Inst588                         Thoraxkirurgiska kliniken
Inst590                         Institutionen för öron- näs och halssjukdomar
Inst600                         Bibliotekarieutbildningen 2
Inst606                         Vårdvetenskapliga biblioteket
Inst702                         Sektionen för arkitektur
Inst710                         Institutionen för teoretisk elektroteknik
Inst711                         LCHS Lund Centre for Habitat Studies
Inst712                         Institutionen för industriell elektroteknik
Inst715                         Institutionen för teknisk ekonomi och logistik
Inst717                         Datalogi och numerisk analys
Inst718                         Institutionen för elautomation, digital- och datorteknik
Inst719                         Institutionen för elektrisk mätteknik
Inst722                         Institutionen för telekommunikationssystem
Inst724                         Institutionen för teletransmissionsteori
Inst728                         Institutionen för tillämpad elektronik
Inst730                         Institutionen för reglerteknik
Inst755                         Institutionen för hållfasthetslära
Inst771                         LTH, Helsingborg
Inst772                         Institutionen för telekommunikationssystem
Inst775/Inst770            Avdelning för värme och kraft
Inst780                         LTH, Malmö
Inst785                         Sektionen för väg och vattenbygg
Inst786                         Institutionen för brandteknik
Inst795                         Institutionen för trafikteknik
Inst810                         Forskningspolitiska institutionen
Inst812                         Centrum för genusforskning
Inst830                         Institutionen för miljö och energisystem

Senast uppdaterad: 2009-12-15
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)