Lunds universitet

Hämta och lämna böcker

Om boken är tillgänglig kan du oftast hämta den själv i hyllan. Sök i bibliotekskatalogen Lovisa för att få information om bokens placering.

Böcker och tidskrifter som måste beställas fram

Böcker och tidskrifter som är placerade i slutna magasin eller i depå måste du beställa fram via Lovisa innan du kan hämta materialet. Framtagningstiden varierar för de bibliotek som har böcker i magasin och oftast måste du själv komma ihåg att hämta boken inom en vecka. De flesta av biblioteken skickar inget meddelande om att boken är framplockad.

Framtagningstider för de bibliotek som har mycket material i magasin

Universitetsbiblioteket

  • UB Magasin: Framplockat senast 12.00 nästa vardag. Inget meddelande skickas ut.
  • UB Depå: Framplockat efter 16.00 nästa vardag. I undantagsfall två vardagar efter beställningstillfället. Inget meddelande skickas ut.

Ekonomihögskolans bibliotek

  • Framtagningstiden är en timme. Inget meddelande skickas ut.

Samhällsvetenskpliga fakultetens bibliotek, SOL-biblioteket

  • Sambib magasin, SOL magasin: Framplockat senast 12.00 nästa vardag. Meddelande skickas ut.

Köa på utlånade böcker

Om boken du sökt fram i Lovisa är utlånad kan du ställa dig i kö genom att klicka på Beställ/Köa-knappen och sedan skriva in ditt lånekortsnummer. Överst i exemplarlistan anger Utestående beställningar hur många som redan står i kö. När boken finns tillgänglig för avhämtning får du ett meddelande via e-post. I meddelandet står det när du senast måste hämta boken. Observera att meddelande endast skickas ut om du har registrerat en e-postadress i Lovisa.

Boktransporter

Boktransporter mellan LUB-biblioteken tar normalt 1-3 vardagar. Observera att det inte går att beställa tillgängliga böcker i öppna samlingar och välja att hämta dem på ägande bibliotek. Dessutom går det inte att beställa tillgänglig kurslitteratur, tidskrifter, material som har lånestatus Läsesalslån, äldre material från Universitetsbibliotekets samlingar, samt böcker från Musikhögskolans och Konsthögskolans bibliotek i Malmö.

Du meddelas via e-post när boken finns tillgänglig för avhämtning.

Lämna böcker

Lånade böcker kan återlämnas på valfritt LUB-bibliotek. Om böckerna inte lämnas eller förnyas innan lånetiden har gått ut tar biblioteken ut en förseningsavgift på 10 kr per bok och dag för kurslitteratur.

Senast uppdaterad: 2014-06-12
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)