Lunds universitet

Service för andra bibliotek

Bibliotek i såväl Sverige som andra länder kan beställa lån eller kopior från Lunds universitets samlingar. De bibliotek som har möjlighet att använda LIBRIS beställningsrutin skall beställa där i första hand. Övriga bibliotek kan använda nedanstående beställningsblanketter för lån eller kopior. Lunds universitets bibliotek är ett nätverk av institutions- och fakultetsbibliotek. Beställningar, som görs på dessa blanketter vidarebefodras till det bibliotek som äger materialet. Detta bibliotek skickar sedan boken/kopiorna. Lån som återsänds skall adresseras dit.

Senast uppdaterad: 2014-03-28
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)