Lunds universitet

Fjärrlånepriser

Prislista för fjärrlåneservice, Lunds universitets bibliotek (LUB).
(Prislistan gäller från den 1 juli 2006). Denna information riktar sig till andra bibliotek. Låntagare vid LUB-nätverket vänder sig till sitt hemmabibliotek inom LUB.

Utlån

Priserna avser utlån till externa låntagare effektuerade från enheter inom LUB. Priserna skall tillämpas enhetligt inom nätverket LUB.

  • Kopior (artiklar)* till offentligt finansierade bibliotek** 80:-/artikel
  • Kopior (artiklar)* till offentligt finansierade bibliotek - FAX** 150:-/artikel
  • Kopior (artiklar)* till övriga bibliotek samt företag 150:-/artikel
  • Kopior (artiklar)* till övriga bibliotek - FAX 200:-/artikel
  • Utlån av böcker till offentligt finansierade bibliotek** i Norden  gratis
  • Utlån av böcker till övriga bibliotek i Norden samt företag  150:-/bok
  • Utlån av böcker till bibliotek utanför Norden  2 IFLA-vouchers

* I de fall artikelns längd överskrider 30 sidor tillkommer en kostnad med 20:- per påbörjat 10-tal sidor.

**Med "offentligt finansierat bibliotek" menas folk-, skol- och högskolebibliotek samt ett antal specialbibliotek.

Senast uppdaterad: 2011-09-19
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)