Lunds universitet

Relaterade länkar

För att söka efter böcker som finns utanför Lunds universitet använder du LIBRIS och kan sedan beställa ett fjärrlån.

Låna

Lunds universitets bibliotek är offentliga bibliotek som är öppna för alla. Bibliotekens främsta uppgift är att ge service åt forskare, studenter och anställda vid Lunds universitet.

Via bibliotekskatalogen Lovisa kan du själv:

  • Söka efter litteratur
  • Ställa dig i kö på böcker som är utlånade
  • Ansöka om lånekort
  • Kontrollera statusen för dina lån
  • Förnya dina lån
  • Ändra adressuppgifter

Om boken inte finns vid något av LUB-biblioteken kan forskare och studenter vid Lunds universitet beställa fjärrlån. Se sidan om Fjärrlån för mer information.

Senast uppdaterad: 2015-03-24
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)