Lunds universitet

Nyhet

Ersättning för Digitala kartbiblioteket.

2012-10-15

Lunds universitet har tecknat nytt avtal med Lantmäteriet för tillgång till delar av Lantmäteriets geodata. Avtalet gäller användning inom icke kommersiell forskning och/eller formell undervisning.

Behöriga användare är anställda och studenter med Lucat/STIL-konto.

Avtalet innebär tillgång till både nedladdning av data samt visningstjänst (WMS).

Mer information om innehållet, se Lantmäteriet hemsida, "Geodata för utbildning, forskning och kulturverksamhet".

Avtalet hittar du här.

Nedladdningstjänsten GET

För nedladdning av vektor- och rasterdata används nedladdningstjänsten GET (Geographic Extraction tool) som drivs av SLU.

Instruktioner för GET som manual och som video.

Inloggning sker via SWAMID, dvs. för Lund: Lucat/STIL-konto.

Visningstjänst via WMS

För visualisering av de flesta kartor från Lantmäteriet i ett GIS-program (eller WMS-viewer) har anställd och student vid Lunds universitet genom det nya avtalet också tillgång till ett antal av Lantmäteriets WMS-tjänster.

Åtkomst till dessa samt information om användning i ArcGIS nås via GIS-centrum, LU (klicka här och logga in med Lucat/STIL).

Tillgång till programvara ArcGIS för anställda nås också via GIS-centrum > Programvaror.

Exempel på andra WMS-viewers finns på Geospatial Data Service Centre.

Källhänvisning

Vid tillgängliggörande av geodataprodukten ska tydligt framgå att Lantmäteriet enligt Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk har skydd till geodataprodukten enligt följande: "@ Lantmäteriet, Dnr: i2012/927".

För frågor kontakta Karin Larsson, GIS-centrum, Lunds universitet.

Senast uppdaterad: 2007-08-27
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)