Lunds universitet

Nyhet

Digitala kartbiblioteket upphörde 31/12 2011

2012-06-07

Ett nytt avtal finns mellan Lunds universitet och Lantmäteriet från 2012 (information om vilka data som ingår i det nya avtalet finns här). Detta ger i flera fall tillgång till fler datatyper och större uttagsområden än i Digitala kartbiblioteket.

Lärare/forskare anmodas kontakta Karin Larsson, GIS-centrum, Lunds universitet för närmare information och åtkomst av data.

Individuell hantering för enskild student kommer inte kunna tillmötesgås då alla uttag måste ske manuellt.

Arbete pågår för utökade tjänster under höstterminen 2012.

För visualisering av de flesta kartor från Lantmäteriet i ett GIS-program har anställd och student vid Lunds universitet genom det nya avtalet också tillgång till ett antal av Lantmäteriets WMS-tjänster. För åtkomst till och information om dessa, se här.

Senast uppdaterad: 2007-08-27
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)