Lunds universitet

Nyhet

Förändringar för databaser och e-böcker

2009-01-20

Det har skett och sker en hel del förändringar för våra databaser och e-böcker från och med den 1 januari, se nedan en lista över titlar som flyttar till annat gränssnitt eller sägs upp.

Posterna i ELIN @ Lund har information om förändringarna
AMED: Allied and Complimentary Medicine flyttad från Ovid till EBSCOhost
ATLA & ATLA Serials flyttas från OvidSilverplatter till OvidSP i januari (inget datum klart)
CINAHL flyttad från Ovid till EBSCOhost
FSTA: Food Science and Technology Abstracts flyttad från Ovid till IFIS Publishing (FSTA Direct)
GeoBase & Georef flyttad från Ovid till Engineering Village plattformen
ICONDA: International Construction Database Migrerad från OvidSilverplatter till OvidSP gränssnittet
Index to Foreign Legal Periodicals migrerad från OvidSilverplatter till OvidSP gränssnittet
Index to Legal Periodicals & Books migrerad från OvidSilverplatter till OvidSP gränssnittet
IPSA: International Political Science Abstracts flyttad från Ovid till EBSCOhost
Mental Measurements Yearbook flyttad från Ovid till EBSCOhost
Philosopher's Index migrerad från OvidSilverplatter till OvidSP gränssnittet
PsycArticles flyttad från CSA Illumnina till APA PsycNet
PsycBooks flyttad från CSA Illumnina till APA PsycNet
PsycCritique ny på APA PsycNet
PsycExtra ny på APA PsycNet
PsycInfo flyttad från CSA Illumnina till APA PsycNet
TRANSPORT migrerad från OvidSilverplatter till OvidSP gränssnittet

UPPSAGDA fr o m 1 januari 2009
Conference Papers Index
EIS: Digests of Environmental Impact Statements (ingår i ESPM prenumerationen)
Encyclopedia of Polymer Science and Technology
Encyclopedia of Software Engineering Online
Environmental Science and Pollution Management, ESPM
inklusive följande deldatabaser:
1 ASFA 3: Aquatic Pollution and Environmental Quality
2 Bacteriology Abstracts (Microbiology B)
3 Biotechnology Research Abstracts
4 Ecology Abstracts
5 Environmental Engineering Abstracts
6 Health and Safety Science Abstracts
7 Human Population & Natural Resource Management
8 Industrial and Applied Microbiology Abstracts
9 Pollution Abstracts
10 Risk Abstracts
11 Sustainability Science Abstracts
12 Toxicology Abstracts
13 Water Resources Abstracts TOXLINE (ingår i ESPM prenumerationen)
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (IESBS)

Senast uppdaterad: 2007-08-27
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)