Lunds universitet

Relaterad information

Allmänhet

och studenter vid andra lärosäten

Lunds universitets bibliotek (LUB) är offentliga bibliotek som är öppna för alla. Alla som har fast bostad i Sverige och är över 18 år kan få ett lånekort på LUB. Lånekortet behövs för att låna och beställa böcker (även läsesalslån) och för att köa på utlånad litteratur.

Kortet utfärdas vid personligt besök och gäller vid alla bibliotek inom LUB. Personer utan svenskt personnummer, som inte är gäststudenter eller gästforskare vid Lunds universitet, måste förutom fotolegitimation lämna en personlig borgensförbindelse.

Om du vill kunna logga in på UB Helgonabackens datorer för att komma åt våra databaser, skriva ut med mera, vänd dig till lånedisken på UB.

Reglerna för vad som får lånas och hur länge varierar mellan de olika biblioteken inom LUB. Oftast är referensböcker, tidskrifter, specialsamlingar och äldre material inte till hemlån. Se respektive biblioteks hemsida för mer information.

Skriva ut och kopiera

På UB Helgonabacken kan man skriva ut och kopiera även om man inte är student eller anställd vid Lunds universitet.

Skriva ut

Använd myntkopiatorn mittemot Informationsdisken på entrévåningen (man väljer skrivaren "UBcoin" på datorerna). Pris 1 kr per (enkelsidig) A4-sida. Gå till skrivaren, välj i utskriftskön vilken utskrift som önskas och lägg i mynt.

Kopiera

Kopior kostar en krona/kopia. Använd myntkopiatorn mittemot Informationsdisken på entrévåningen.

Om du vill koppla upp dig på internet via wifi

Lunds universitet är anslutet til Eduroam, så är ditt lärosäte med i Eduroam-samarbetet kopplas du upp automatiskt. Däremot kan du inte söka i våra licensierade databaser via din laptop, då måste du använda bibliotekets publika datorer.

Söka information

LUBs söksystem LUBsearsh är öppet att söka i för alla. I LUBsearch söker man bibliotekets katalog, e-tidskrifter, e-böcker, svenska vetenskapliga publikationer och fria resurser och får fram bibliografisk information. För att komma åt e-tidskrifternas och e-böckernas fulltexter krävs i de flesta fall att man är student eller anställd vid Lunds universitet eller befinner sig på Lunds universitets campus, t ex på ett av biblioteken. Då kan du spara framsökt material på ett usb-minne eller maila det till dig själv. Spara det inte på bibliotekets dator.

Fjärrlån

Material som finns hos LUB kan fjärrutlånas till andra bibliotek. Vilka delar av samlingarna som fjärrutlånas bestäms av respektive bibliotek inom LUB. Du kan beställa fjärrlån på biblioteket på din hemort.

Företagsservice

Kemicentrums bibliotek har service till företag. Företag med behov av litteratur inom kemi, kemiteknik och livsmedelsteknik kan snabbt få artiklar och även boklån. Man erbjuder även sökningar av informationsspecialist/kemist. Prislista finns för såväl informationssökningar som beställningar av artiklar och boklån.

Fria resurser - Open Access

Tjänsten Directory of Open Access (DOAJ) är en ingång till fria, vetenskapliga, kvalitetsgranskade artiklar och tidskrifter. Den är utvecklad vid LUB och används över hela världen.

Lunds universitet har sedan 2006 en publiceringspolicy, där  universitetsstyrelsen rekommenderar forskare att om möjligt göra sina forskningspublikationer fritt tillgängliga.

Karta och specialsamlingar

Inom LUB finns samlingar av material som kan vara svårt att få tag på någon annanstans i Sverige. Som exempel kan nämnas medeltida handskrifter, skånefotografier, FN-publikationer och Kampucheasamlingen. Samlingarna finns listade på kartan över biblioteken. 

Senast uppdaterad: 2013-01-23
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)