Lunds universitet

Läs mer

Lärobjekt vid Lunds universitet

Informationskompetens - vad är det? Är du medveten om att din förmåga att söka och hantera information gör skillnad i dina studier? Varför söka i licensierade databaser när det finns Google? Vilka regler gäller när man använder vetenskaplig litteratur? Hur bedömer man om en artikel är vetenskaplig? Hur bedömer man om materialet på internet är trovärdigt? Testa nivån på din egen informationskompetens och få tips om hur du kan förbättra dina studievanor.

En sida med länkar till allmänna vägledningar i att söka information, använda bibliotek och vissa specialsamlingar.

Fler lärobjekt

 

 

Senast uppdaterad: 2011-08-26
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)