Lunds universitet

Foto: Lars Persson

Källor och kritik

Utvärdering

Hur kan jag lita på mina källor?

Det är mycket viktigt att kritiskt granska och utvärdera materialet du har hittat.
Detta gäller särskilt material som du hittar på internet.

Artiklar i vetenskapliga publikationer har redan genomgått en vetenskaplig bedömning före publiceringen. Vetenskapliga tidskrifter har ett system som kallas peer review och som går ut på att alla artiklar före publicering granskas av forskare inom ämnet för att garantera den vetenskapliga kvaliteten.

Däremot kan vem som helst publicera vad som helst på Internet och där finns alltså inget utbyggt system för granskning. Kom därför ihåg att du själv får bedöma kvaliteten.

Med tanke på detta handlar det mesta här om hur du utvärderar webbsidor. Genom att ställa en rad frågor kan du själv komma fram till om informationen går att använda som du tänkt.

 

Senast uppdaterad: 2007-09-05
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)