Lunds universitet

Typ av sökning

Vilken typ av sökning du skall göra har också betydelse för ditt val av informationsresurs/er. Vad behöver du?
"All" information inom ett ämne.

Om du vill göra en uttömmande sökning och hitta "all" information i ett ämne kommer du att använda många informationsresurser.

 • Sökmotorer
 • länkkataloger
 • bibliotekskataloger
 • databaser
 • uppslagsverk
 • skönlitteratur m.m.
Orientering

Om du vill få en överblick över centrala resurser i ett ämne, kan du använda länkkataloger med utvalda kvalitetsbedömda webbsidor. De är en mycket bra startpunkt när man börjar leta information "brett" i ett ämne.

 • Länkkataloger
 • uppslagsverk.
Svara på en specifik fråga

Om du har en specifik, "smal" fråga, kan du t ex använda sökmotorer på Internet

 • Sökmotorer
 • databaser
 • uppslagsverk
 • faktaböcker
 • frågetjänster på Internet.
Bevaka nya resurser inom ett ämne

För bevakning av nya resurser inom ett ämne kan du använda olika nyhetstjänster på Internet, t ex nyhetsbrev och e-postlistor som finns i ämnet. Om du vill veta när vetenskapliga artiklar publiceras i ett ämne kan du skapa en bevakning i en ämnesdatabas eller ett RSS-flöde till en sökning i LUBsearch.

 

Senast uppdaterad: 2013-04-02
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)