Lunds universitet

Foto: Lars Persson

Informationsresurser och materialtyper

Leta på rätt ställe

Vilka informationsresurser och informationskällor ska jag välja?

Ditt informationsbehov avgör ditt val av informationsresurser och informationskällor.

Viktiga frågor är vilken typ av information du behöver och vad du ska använda informationen till. Du kanske också behöver fundera över om du har tid att vänta ett par dagar innan du får det du behöver.

Andra faktorer som kan påverka ditt val är om du söker material från en viss tidsperiod eller ett geografiskt område.

Var ska du leta om du söker information om hur svenskar utvandrat till andra länder? I artiklar (vilka tidskrifter?), uppslagsverk (webbaserade, på biblioteket?), webbsidor (kan jag lita på dem?) etc.

Exempel var du söker efter olika typer av publikationer:

  • böcker, tryckta eller elektroniska. För att se vilka tryckta böcker (ej artiklar) som finns på biblioteken söker du i bibliotekskataloger, både i hela Sverige (Libris) och på Lunds universitets bibliotek (Lovisa). De e-böcker som finns tillgängliga på Lunds universitet söker du däremot helst i LUBsearch.
  • artiklar, ibland tryckta, ibland elektroniska, beroende på ämne och publiceringsår. Artiklar hittar du lättast i ämnesdatabaser, men ibland får du inte tillgång till fulltexten direkt utan får hänvisningar till papperstidskrifter eller till elektroniska tidskrifter som Lunds universitet inte prenumererar på. I LUBsearch finns både länkar till alla elektroniska tidskrifter vi har i Lund och artiklar i fulltext.
  • webbplatser. Om du använder en sökmotor som Google söker du i alla webbsidor som den indexerar. Länkkataloger kan ge dig tillgång till utvalda webbsidor inom ett visst ämnesområde, från ett särskilt land eller för en begränsad målgrupp.

Exempel: För att hitta statistik behöver du faktasamlingar, som SCBs årsböcker. SCB:s statistik finns också tillgänglig på SCB:s webbplats, www.scb.se. Litteratur om svenskarnas utvandring kan du leta efter i databaser (för att hitta vetenskapliga artiklar) och bibliotekskataloger (för att hitta böcker).

 

Senast uppdaterad: 2013-04-02
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)