Lunds universitet

Foto: Lars Persson

IK-grund

Välkommen till IK-grund!

I IK-grund kan du lära dig grunderna i informationskompetens (IK), det vill säga om hur man effektivt använder information, litteratur och biblioteksresurser i studierna.

IK-grund består av kortare texter, exempel och övningar. Den är ganska allmänt hållen för att du ska kunna tillämpa innehållet inom olika ämnen.

IK-grund är uppdelad i tre delmoment:

  • Sökmetoder och sökteknik
  • Informationsresurser och materialtyper
  • Källor och kritik

Dessa tre delmoment motsvaras på en mer avancerad nivå av de tre första områdena i IK-quizzen. Hela IK-grund ska ta ungefär en timme att genomföra.

 

Senast uppdaterad: 2009-11-04
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)