Lunds universitet

Kontaktinformation

Personer
Jörgen Eriksson,
046-2220326
Mikael Graffner,
046-2221530
Kristoffer Holmqvist,
046- 222 8255

E-post
Publicera@remove-this-part.lub.lu.se

Studentuppsatser

LUP Student Papers ger Lunds universitets studenter en möjlighet att göra sina uppsatser och examensarbeten tillgängliga via nätet. Tjänsten omfattar ett inmatnings- och uppladdningsverktyg och en söktjänst. LUP Student Papers ingår i Uppsök, den nationella söktjänsten för examensarbeten som är en del av LIBRIS.

Manual för studenter vid inläggning av uppsatser i LUP Student Papers.

Att skriva uppsats

Förutom det rena ämnesinnehållet måste du också lära dig skriva på ett sätt som motsvarar vad som är vanligt inom ditt ämnesområde och att använda facktermer och liknande korrekt. Om du är osäker på hur du ska göra bör du i första hand prata med din lärare. I Studieverkstaden kan du få kostnadsfri handledning när det gäller din studieteknik och ditt akademiska skrivande.

Citera och referera

Du måste också lära dig att citera och att hantera referenser på ett korrekt sätt. Länken nedan leder till sidor här på bibliotekens webbplats som du kan använda för att lära dig mer om citeringstekniker och referenshantering. Ditt ämnesbibliotek hjälper också gärna till och besvarar frågor som handlar om citering eller referenshantering.

Om användandet av illustrationer i studentuppsatser

Senast uppdaterad: 2014-11-14
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)