Lunds universitet

Kontaktinformation

Personer
Jörgen Eriksson,
046-2220326
Mikael Graffner,
046-2221530
Kristoffer Holmqvist,
046- 222 8255

E-post
Publicera@remove-this-part.lub.lu.se

Registrera och tillgängliggör publikationer

Vid Lunds Universitet är det obligatoriskt att registrera sina vetenskapliga publikationer och man rekommenderas att om möjligt ladda upp fulltexten och göra den fritt tillgänglig (se LU:s publiceringspolicy längst ner). UB Tornavägen tillhandahåller tjänsterna där man kan registrera och tillgängliggöra sina publikationer – Lunds Universitets Publikationer (LUP) och studentuppsatser – LUP Student Papers.

Hur gör man för att registrera?

Upphovsrätt

Om du vill göra dina publikationer fritt tillgängliga så måste du ha kontroll över upphovsrätten till dem.  För mera information gå till ”Upphovsrätt”.

Parallellpublicering

Du kan parallellpublicera alla publikationer där du har upphovsrätten kvar och dessutom de publikationer där förlaget tillåter parallellpublicering genom avtal eller policy.  Läs mera här.

Open access tidskrifter

Du kan publicera direkt i en open access tidskrift.

Kontakta oss om du behöver hjälp

UB Tornavägen har specialkompetens inom området publicering och Open Access. Vi svarar både på enskildas frågor och kan anlitas för seminarier eller träffar.

Lunds universitets publiceringspolicy

Universitetet rekommenderar:

  • att forskare om möjligt publicerar sig i tidskrifter som är fritt tillgängliga för läsaren och i andra hand väljer en tidskrift som tillåter parallellpublicering
  • att forskaren undviker att överlåta sin publiceringsrätt. Ett minimikrav för författaren är rätten till parallellpublicering.
  • Universitetet vill verka för att vetenskapliga tidskrifter övergår till en publiceringsmodell som gör artiklarna fritt tillgängliga för läsaren direkt, eller i form av parallellpublicering.

Utförligare information i pressmeddelande (november 2005) ”Universitetets forskning ska bli mer tillgänglig”.

Senast uppdaterad: 2013-01-14
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)