Lunds universitets bibliotek

Forskare

Utskriftsvänlig version

Till originalsidan
LUBsearch för forskare

LUBsearch innehåller stora delar av Lunds universitets e-resurser - tidskrifter,  e-böcker, svenska universitets forskningspublikationer. Bibliotekskatalogen är också sökbar via LUBsearch. Du behöver inte veta vilket förlag en artikel är utgiven på för att hitta den och kan också i en och samma sökning hitta artiklar från flera förlag samtidig.

Förutom licensierat (inköpt) material finner du en mängd fritt tillgängliga tidskrifter, databaser och e-böcker. Allt innehåll från DOAJ – Directory of Open Access Journals kan sökas via LUBsearch.

Databaser hittar du enklast via Databaser A-Z.

Publicering

Biblioteken tillhandahåller publiceringstjänsten Lunds universitets publikationer (LUP) för elektronisk arkivering av avhandlingar samt registrering och fulltextpublicering av vetenskapliga publikationer. Om din institution ger ut någon tryckt tidskrift eller skriftserie kan biblioteken hjälpa till med att omvandla den till elektroniskt format. 

Bibliometri

Biblioteksdirektionen har stor erfarenhet av bibliometriska undersökningar och utför olika typer av analys på beställning.

Använd ditt ömnesbibliotek

Ditt ämnesbibliotek kan bl.a. hjälpa till med att utarbeta sökstrategier och kan ge tips och råd om viktiga databaser inom olika ämnesområden. Det finns också möjlighet att boka en bibliotekarie.

Øresundslåneordningen

Genom ett avtal kan forskare låna böcker vid alla universitet och högskolor som ingår i Øresundsuniversitetet. Anställda får lånekort mot uppvisande av fotolegitimation och anställningsbevis, lönesedel eller liknande. Lånekortet ger låntagaren rätt att använda samlingarna enligt de regler som gäller på respektive bibliotek. Elektroniska resurser får användas vid besök på respektive bibliotek.

Senast uppdaterad: 2013-01-23
Webbansvarig: Webbredaktionen


Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)