Lunds universitet

Relaterade länkar

Fjärrlån

Fjärrlåneservice för forskare och studenter vid Lunds universitet

Forskare och studenter kan beställa fjärrlån av material, som inte finns på något av Lunds universitets bibliotek. Fjärrlån av böcker från bibliotek inom Norden är gratis, lån utanför Norden är avgiftsbelagda. Tidskrifter skickas inte som fjärrlån. Istället beställs artikelkopior mot avgift. LUB-biblioteken informerar på sina hemsidor om vilka avgifter de tar ut för fjärrlån.

Beställ via ditt hemmabibliotek

Beställning av fjärrlån kan endast göras på hemmabiblioteket, det bibliotek som är knutet till den institution där man arbetar eller studerar. På respektive biblioteks hemsida finns beställningsformulär för fjärrlån.

Innan du beställer

Kontrollera först att boken eller tidskriften inte finns vid något av LUB-biblioteken. Sök efter böcker och tidskrifter i bibliotekskatalogen Lovisa och i LUBsearch efter artiklar som vi har tillgång till elektroniskt.

Hur lång tid tar det att få ett fjärrlån

Lån från bibliotek i Sverige/Norden tar oftast 1-2 veckor. Om den beställda boken är utlånad kan det ta längre tid. Artikelkopior levereras oftast inom en vecka.

Lånetid

Det utlånande bibliotekets regler gäller vid fjärrlån och därför kan lånetiden variera.

Ingen fjärrlåneservice för distansstudenter

Om du läser en distanskurs vid Lunds universitet och vill fjärrlåna böcker som inte finns vid något av LUB-biblioteken kan du vända dig till ditt närmaste folk- eller högskolebibliotek.

Senast uppdaterad: 2013-04-04
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)