Lunds universitet

Läsplatser, grupprum och datorer

Alla kan använda läsplatserna på LUB-biblioteken. Datorarbetsplatserna kan bokas på en del bibliotek. Många datorer är bl.a. utrustade med Officepaketet. Annars är datorarbetsplatser och grupprum oftast reserverade för de studenter som har biblioteket som sitt hemmabibliotek, ett undantag är UB som inte är någons hemmabibliotek utan där både datorer och grupprum är öppna för alla.

Senast uppdaterad: 2008-07-04
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)