Lunds universitet

Kopior och utskrifter

Möjligheter att själv kopiera och skriva ut finns på alla LUB-biblioteken. Priser och utrustning varierar. Kopieringskort gäller oftast bara på det bibliotek där det är inköpt.

Du kan också lämna in material för kopiering och utskrift på Media-Tryck eller på UB-Media.

Senast uppdaterad: 2010-01-13
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)