Lunds universitet

Foto: Lars Persson

Sökmetoder och sökteknik

Informationssökning

Hur skall jag göra för att söka information på ett så effektivt sätt som möjligt?

Det lämpligt att gå igenom Ik-grund när du har en konkret uppgift där du behöver information. Men övningarna tillhandahåller även exempel för dig som inte har ett eget problem att lösa.

För att lyckas i din informationssökning måste du börja med att reflektera över ditt ämne. Därefter kan du formulera en sökstrategi, välja ut relevanta informationsresurser och lämplig sökteknik för att effektiv använda dessa resurser. Slutligen måste du kunna värdera resultaten som du erhållit för att se vilka som är relevanta och tillförlitliga. Genom att träna detta sätt att söka information kommer du att märka att processen blir allt enklare och resultaten allt bättre.

Första steget är reflektera över och formulera din fråga. För att få ett bra resultat är det viktigt att fundera över vilken sorts information du behöver och hur du strukturerar din fråga. På de följande sidorna kommer du att få råd om hur du kan beskriva ditt ämne och ställa upp en väl formulerad sökfråga.

 

Senast uppdaterad: 2007-09-05
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)